Speciale aankoopregeling!

Speciale aankoopregeling!

Bent u geïnteresseerd in een woning in nieuwbouwproject “de Grutto”? Lees dan deze gunstige aankoopmogelijkheden!

U koopt een woning in De Grutto en u ontvangt nu een korting op de koopsom,

Én u kunt gebruik maken van de mogelijkheid om een deel van de woning later te betalen.


Wat houdt deze regeling in?

U koopt de woning met een gegarandeerde korting.
Daarnaast kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een deel van de woning later te betalen. U hoeft dus slechts een bedrag te financieren dat fors lager ligt dan de VON prijs van de woning!

Dit heeft voor u als koper twee grote voordelen:

1. Een lagere lening resulteert in lagere maandlasten.

2. Het is voor u als koper dus beter haalbaar om uw financiering voor de aankoop van uw woning rond te krijgen.  

Zodra u uw woning te zijner tijd weer verkoopt, wordt het verschil tussen de doorverkoopprijs en uw aankoopwaarde bepaald (zie voor de volledige uitleg onderstaande link).

Als u koopt en geen uitgestelde betaling wenst, dan kan gekozen worden voor 25 % van de uitgestelde betaling ineens als EXTRA korting.

Uitleg speciale aankoopregeling De Grutto

Kijk hier voor de prijzen en beschikbaarheid